Hotărâre privind reluarea procedurii pentru închiriere imobil

În conformitate cu prevederile art.15 din Ordinul nr.511 din 16.04.2013 și Ordinul 326/05.04.2017 emise de Ministerul Tineretului și Sportului, Comisia de evaluare a licitației hotărăște reluarea procedurii de atribuire a contractului pentru încheierea spațiului în suprafață de 165,11 mp aflat în administrarea Casei de Cultură a Studenților București, la o dată ce va fi anunțată.

 Hotărârea comisiei de evaluare a licitației