Anunț licitație închiriere imobil CCS București

  • Print

Casa de Cultură a Studenților București, cu sediul în Bucureşti, Calea  Plevnei nr. 61, sector 1, cod fiscal 6255526,  organizează licitaţia publică pentru închirierea următorului teren:  Teren intravilan cu categoria de folosință Curți Construcții (Cc), compus din Teren Terasă în suprafață totală de 165,11 mp în vederea desfășurării de activităţi comerciale pentru consumatori cod CAEN 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor.

 Ofertele vor fi depuse la Secretariatul CCS București, Calea Plevnei nr. 61, sector 1 până la data de 09.06.2017 ora 12.00. Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 12.06.2017, ora 12.00, la sediul instituției organizatoare situată la adresa menționată mai sus. 

Documentele privind condițiile de participare, descrierea generală a terenului care urmează a fi închiriat, cuantumul garanției de participare și modalitățile de plata a acesteia se obțin de la sediul CCS București, Calea Plevnei nr. 61, sector și pe pagina web a acesteia, www.ccs.ro.

Documente: anunț, caiet de sarcini, documentație inchiriere imobil, formulare in format editabil.